För investerare

Om ADON InfoTech

ADON InfoTech är ett SaaS bolag som utvecklar innovativa lösningar inom digital marknadsföring och försäljning. Verktyget ersätter ineffektiva och dyra arbetssätt med smarta och automatiserade lösningar genom att bl.a. knyta ihop kundernas e-handelsplattformar och fysiska butiker.

Mediaköp, produktion, distribution och uppföljning sker med en automatiserad process, vilket sänker kundernas hanteringskostnader med över 90%.

Vi möjliggör genom en egenutvecklad SaaS-plattform våra kunder att öka sin försäljning med skräddarsydd, lokal annonsering, på digitala sajter och sociala medier.