För investerare

Läs mer om bolaget Adon InfoTech AB.

Om ossDokument

Om ADON InfoTech

ADON InfoTech är ett SaaS-bolag som utvecklar innovativa lösningar inom digital marknadsföring och försäljning. Verktyget ersätter ineffektiva och dyra arbetssätt med smarta och automatiserade lösningar genom att bland annat knyta ihop kunders e-handelsplattformar med fysiska butiker.

Mediaköp, produktion, distribution och uppföljning sker med en automatiserad process, vilket sänker kundernas hanteringskostnader med över 90%.

Vi möjliggör genom en egenutvecklad SaaS-plattform våra kunder att öka sin försäljning med skräddarsydd, lokal annonsering, på digitala sajter och sociala medier.